Anadolu'da Gayrimüslim Toplumların Mimari Mirasının Korunması Projesi

Anadolu'da Gayrimüslim Toplumların Mimari Mirasının Korunması Projesi

Türkiye sınırları dahilinde tarihsel süreç içinde farklı medeniyetler ve kültürler bir arada yaşamışlardır. Müslüman olmayan nüfusun, çeşitli sebepler nedeniyle yerleşimlerinden ayrılmaları, farklı etnik, dini ve kültürel grupların katkısıyla oluşan çoğulcu kültürel kimliğin bozulmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda deneyim, ilgili bölgelerde artık yaşamayan toplumların inşa ettiği mimari mirasın korunması söz konusu olduğunda özgül zorlukların olduğunu açığa çıkarmıştır. Böylece, yetersiz koruma çalışmaları ile birlikte iklimsel ve bölgesel sismik hareketler tarihi yapılarda bozulmaya sebep olmaktadır.

Proje kapsamında, bir çok miras alanı, konumları, genel durumu, dış hava koşullarına karşı hasar görebilirliği gibi çeşitli niteliklerine göre değerlendirilip, alınması gereken önlemler geliştirilecektir. Sonuç olarak elde edilen bilgiler, tarihi bilgi gibi değişkenler etrafında sınıflandırılacak ve teker teker yapıların korunmasına dair öneriler ile son bulacaktır. Proje ekibi ve danışma komitesi, akademisyenler ve ICOMOS, World Monuments Fund gibi uluslararası uzman kuruluşlarla müzakere sürecinin sonunda önerilerini sunacaklardır.

Risk dereceleri farklı en az 140 yapının inceleneceği ve belgeleneceği Proje saha ziyaretleri, acil önlem alınması gereken yapıların objektif önceliklendirme için yeterli bilgiyi sağlayacaktır.

Değerlendirme çalışmasının bitiminde savunuculuk faaliyetleri için toplantılar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantılarda, korunması öncelikli olan tarihi yapılara acil müdahaleyi kolaylaştırmak ve savunmak için sunulacaktır. Ayrıca, hazırlanacak olan raporlar hali hazırdaki ve gelecekteki restorasyon projelerinde yol gösterici olması hedefiyle farklı paydaşlara ulaştırılacaktır.

Bu proje Anadolu Kültür ve KMKD işbirliğiyle yürütülmektedir ve ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu desteği ile finanse edilmektedir.