Zainab Bahrani

Anadolu'da Gayrimüslim Toplumların Mimari Mirasını Koruma Projesi kapsamında, Columbia Global Centers | Türkiye işbirliği ile Prof.Dr. Zainab Bahrani’nin “Mapping Mesopotamian Monuments / Mezopotamya Eserlerini Haritalandırmak” adlı sunumu 9 Haziran 2015’te Columbia Global Centers Türkiye ofisinde gerçekleşti.

Anadolu'da Gayrimüslim Toplumların Mimari Mirasını Koruma Projesi kapsamında, Columbia Global Centers | Türkiye işbirliği ile Prof.Dr. Zainab Bahrani’nin “Mapping Mesopotamian Monuments / Mezopotamya Eserlerini Haritalandırmak” adlı sunumu 9 Haziran 2015’te Columbia Global Centers Türkiye ofisinde gerçekleşti.

“Mapping Mesopotamian Monuments / Mezopotamya Eserlerini Haritalandırmak” ilk olarak Stephen Murray’in uygarlık tarihi için ortak çalışmaya dayalı bir bilgi sistemi projesi olan “Mapping Gothic France / Gotik Fransa’nın Haritalandırılması” ile başlayan Archmap Project’in bir parçasıdır. Zainab Bahrani tarafından planlanan ve uygulanmakta olan Mapping Mesopotamian Monuments kayıt altına almak ve koruma ve konservasyon çalışmasını kolaylaştırmak için Irak ve Türkiye arasındaki tarihi yapıların durumlarının değerlendirildiği, konumlarının haritalandırıldığı ve dijital yöntemler ile kayıt altına alındığı öncü bir alan projesidir. Proje hakkında daha fazla ve detaylı bilgiye ulaşmak için:

http://globalcenters.columbia.edu/content/mapping-mesopotamian-monuments.

Zainab Bahrani, New York Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Edith Porada Profesörüdür. Bahrani, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini birleşik program ile Antik Yakın Doğu ve Yunan Sanatı ve Arkeolojisi üzerine tamamlamıştır. Profesör Bahrani, sanat tarihi ve teorisi, estetik ve siyaset üzerine yayınlar hazırlamıştır. Son yayını, The Infinite Image: Art, Time and the Aesthetic Dimension in Antiquility Reaktion (University of Chicago Press, 2014) Bahrani’nin 2010-2011 yıllarında Oxford, Güzel Sanatlar’da Slade Anlatımları’nı temel alarak hazırlanmış ve 2015 yılında Trilling Book ödülünü kazanmıştır. Profesör Zainab Bahrani aynı zamanda aralarında Getty Vakfı the Mellon Vakfı ve Guggenheim Vakfı tarafından onur derecelerinin de dahil olduğu birçok burs ve ödüle layık görülmüştür.